Bokningsvillkor

Betalning
För att bokningen ska gälla krävs att anmälningsavgiften betalas senast på förfallodatum.
I regel gäller följande: 30% av totalsumman betalas inom tio dagar från bokningstillfället.
Resterande ska vara oss tillhanda 30 dagar innan ankomstdatum.
Är ordertotalen mindre än 1200 kr betalas hela beloppet som slutlikvid.
Sker bokningen senare än 30 dagar före ankomst betalar Du hela beloppet direkt och vid bokning 
senare än 10 dagar före ankomst betalar du vid incheckning. 

Vid utebliven betalning av anmälningsavgiften bokar vi av objektet utan särskilt meddelande. Om slutlikvid inte är oss tillhanda på förfallodatum räknas detta som en avbokning från din sida och avbokningsreglerna träder i kraft.

Bokningsavgift
En bokningsavgift om 90 kr tillkommer på samtliga förhandsbokningar. 
Denna avgift är aldrig återbetalningsbar vid eventuell avbokning.

Avbeställningsskydd
Du kan välja att ha ett ekonomiskt skydd för eventuell avbokning. Pris: 220 kr per bokat objekt.
Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Orsaken för avbokning får inte vara känd vid bokningstillfället och ska kunna styrkas med intyg från läkare, försäkringsbolag eller liknande senast 7 dagar efter avbokningsdatum. Utan intyg sker ingen återbetalning.

Avbokningsregler

Bokningsavgift samt avbeställningsskydd återbetalas aldrig.

Avbokning tidigare än 40 dagar före ankomst:
Utan avbeställningsskydd: Hyresbeloppet exkl. avbokningsavgift 500 kr återbetalas. 
Med avbeställningsskydd: Hyresbeloppet återbetalas om villkoren för avbeställningsskydd uppfylls.

Avbokning senare än 40 dagar före ankomst:
Utan avbeställningsskydd: Ingen återbetalning.
Med avbeställningsskydd: Hyresbeloppet exkl. administrationsavgift 200 kr återbetalas om villkoren för avbeställningsskydd uppfylls.
Detta gäller fram till dag före ankomst kl. 12.00. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning, oavsett avbeställningsskydd.

Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning.
Avbokningsreglerna träder även i kraft vid en eventuell ÄNDRING av din bokning som innebär minskning av antalet nätter.
 

In- och utcheckningstider
Campingtomt: Incheckning  kl. 12.00 / Utcheckning kl. 12.00
Rum/Stuga: Incheckning kl. 15.00 / Utcheckning kl. 12.00
Lämnas inte tomten/rummet/stugan i tid debiteras du de extrakostnader som uppstår om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Säkerhet
Husvagnar ska placeras med ett säkerhetsavstånd på 4 meter och alltid med draget utåt. 
Ta del av våra brandsäkerhetsföreskrifter. Broschyren finns även att få i receptionen.
Iaktta alltid försiktighet vid grillning och ha vatten i närheten.

Parkering
I hyran för ditt boende ingår en bil att ta in på campingen. Vid behov kan extrabilsparkering lösas mot avgift.

Åldersgräns
För att boka/ingå avtal med oss ska du vara 18 år fyllda.

Stugor
Har du klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen, bör Du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem.
Du ska vårda stugan väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/rummet genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/rummet till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som är uppgivet vid bokningstillfället. Stugan/rummet ska vara noggrant städad vid avfärd. Om detta ej är utfört kommer städning att utföras på Din bekostnad med 1500 kr.
Det råder rökförbud i samtliga stugor. Överträdelse av rökförbud medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst.

Ordningsregler
Finns anslagna vid receptionen. Det åligger varje gäst att ta del av dessa samt att följa dem. Brott mot ordningsregler innebär att gästen kan avvisas från platsen. 

Försäkringar
Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycks-, och resgodsförsäkring. 

Campingvärdens ansvar
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för deras tjänsteåliggande. Campingplatsen ansvarar ej för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som ligger utom campingens kontroll.