Vår vison & Klimatarbete

Sol, vind och vatten är bra element att vara bundsförvant med och Wikegårds har kommit en bra bit på vägen att bli så klimatneutrala som möjligt: Eget vatten, solpaneler, vindkraftverk och källsortering. Klimatförändringar tar inte paus bara för att våra gäster har semester. På Wikegårds har vi en vana att gå mot strömmen och tänka utanför boxen. Man ska i varje beslut försöka tänka 7 generationer framåt, det är ca 200 år.  

 

Eget vatten

Klimatförändringar med vattenbrist som följd är vårt största framtida hot på Öland. Inget vatten = Inget liv! Vattenbristen berör bofasta, sommarölänningar, turister och lantbrukare. Vi måste tillsammans hushålla med det livsviktiga grundvattnet så att det finns för kommande generationer. Wikegårds camping belastar inte grundvattnet med vår verksamhet då vi är självförsörjande på vatten. Vi renar och avsaltar östersjövatten i vår egen anläggning.

  • Vattnet i toaletterna är filtrerat havsvatten.
  • Vattnet ni duschar i är avsaltat en gång.
  • Det livsviktiga dricksvattnet lägger vi extra arbete och kärlek på, det avsaltas två gånger och mineraliseras. Vårt dricksvatten håller god kvalité och vi kyler ner det genom att låta en cirkulernade slinga ligga nedgrävd under jord för att nyttja den kylan. Istället för att göra det på elektrisk väg, vilket är energikrävande.

Solpaneler

Vi arbetade innovativt för att få ner energiförbrukningen långt innan solpanelerna kom ut på marknade. Vi använde oss bland annat av svartmålade återanvända vattenelement som solen förvärmde innan vattnet användes till duscharna. Det här var ett bra tag sedan. Solpaneler har vi sedan flera år tillbaka föra att ta del av solens energi. 

Vindkraftverk

Vi har ytterligare tagit nästa steg i att bli klimatneutrala. Vi har uppfört vårt första minivindkraftverk för att ta del av vindens energi "Öland - Solen och vindarnas Ö". Mig veterligen är Wikegårds först med ett vindkraftverk, men någon måste ju vara stigfinnare. Det är inte enkelt då det både är snårigt och kuperat att vara först och inte ha någon att fråga om vägen.

Källsortering

Vi källsorterar för att minska på sopberget. Våra gäster ser det som en naturleg del av semestern då man numera även källsorterar hemma. Vi delar ut kompostspann som gästen själv fyller och tömmer i kompostbehållaren som sedan töms i en varmkompost och blir till jordförbättringsmedel till kommande år. 

Solrospriset

Klimatkommissionen i Kalmar Län delar årligen ut ett uppmuntringspris till företag, organisationer, personer eller föreningar som bidragit till ett klimatsmartare Kalmar Län. Priset ges till de som har utfört framstående åtgärder eller insatser som inspirerar och genererar innovation, jobb och aktiviteter inom klimat och miljöområdet.

Pristagare 2022 - Wikegårds

Motivering "Wikegårds har ett brett hållbarhetstänk och arbetar aktivt med vatten, avfall och energifrågor. De har dessutom en tydlig HBTQ profil. Målet är att bli Sveriges första klimatneutrala camping och företaget är på god väg. Havsvatten i i stället för dricksvatten i toaletter och duschar leder till lägre energiförbrukning i det egna vattenverket och är företagets sätt att hantera problem med torka och tillgången på dricksvatten. Smarta lösningar sänker energianvändningen, solceller bidrar till elproduktion och det finns planer på vindkraft."

 

Historien om Wikegårds
Historien om Wikegårds

Hur fick Wikegårds sitt namn och vilka bodde här?

Områdeskarta
Områdeskarta

Hitta din favoritplats i solen!